Pokemap Việt Nam

Pokemap Việt Nam
3.6 (72.5%) 8 votes

PokeStop Việt Nam xin gửi đến các bạn link của các Pokemap ở các địa phương khác nhau.

Update: Hiện tại map đã chạy lại

Map này là map đáng tin cậy nhất Việt Nam.

Cũng nói thêm là các link này được lấy từ facebook Fanpage của: https://www.facebook.com/pokemapvn/

Các bạn nếu có điều kiện donate cho admin trang này nhé (bằng cách vào fanpage trên và xem hướng dẫn)

Các Pokemap Việt Nam:

1. Cà Mau http://free-cm.pokemapvn.net

2. Bắc Giang http://free-bg.pokemapvn.net

 

 

Từ khóa:

Tham gia bình luận